+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ก.พ. 2019

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

http://admission.md.chula.ac.th/index_th.html

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2

 

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X