+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

12 มี.ค. 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Disease X Advanced Diagnostics for Emerging Threats

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม และ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562: 08.00 น. : ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Disease X: Advanced Diagnostics for Emerging Threats การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อค้นหาโรค X พร้อมด้วย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานและผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จัดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคชนิดใหม่ พร้อมทั้ง เรียนรู้เทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อใช้ในการตรวจค้นหาโรคอุบัติใหม่ได้อย่างถูกต้องและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคต่อเชื้อแนวทางใหม่ๆ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X