+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

16 พ.ย. 2020

กัลยาณีศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 13.00 น.: Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย อ.นพ.ธนา ทองศรีคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จากโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Stroke Center และหอผู้ป่วยวิกฤติ ชั้น 18 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสุภาพันรัตน์ คำหอม ผู้ตรวจการพยาบาล และ น.ส.จารุยา ชปารังษี หัวหน้าหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตเวช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X