+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 มี.ค. 2021

การเสวนาหัวข้อ “เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยและเรียนออนไลน์อย่างไร สำหรับเด็ก ประถม มัธยม”

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564: 12.30 น.: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยยะ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต พร้อมด้วย รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก และ อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเสวนาผ่าน Facebook Live หัวข้อ “เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย และเรียนออนไลน์อย่างไร สำหรับเด็ก ประถม มัธยม”

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/3819566614799430

หรือ Youtube Channel: MDCU & KCMH

https://www.youtube.com/watch?v=Tb_GOAbdwPM

 

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X