+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 มิ.ย. 2021

กิจกรรมแรกพบบุคลากรใหม่ เดือนมิถุนายน 2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564: 14.00 น.: ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ แรกพบบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติบรรจุเข้าทำงาน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ จำนวน 2 คน  และพนักงานคณะแพทยศาสตร์สายปฏิบัติการ จำนวน 3 คน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X