+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 ต.ค. 2019

คณะแพทย์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์ ถวายแจกันดอกไม้

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562: 11.00 น.: ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถวายแจกันดอกไม้ ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X