+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 มิ.ย. 2022

คุณเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2565

เข็มวันอานันทมหิดล 2565 Your Feelings Matter 🙂 รู้สึก … ทุกความรู้สึก‘

คุณเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2565

รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาค … https://anandaydonation.docchula.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #ANANDAY2022

Artboard 1-100

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X