+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 มี.ค. 2022

งานแถลงข่าวเปิดงาน “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 5”

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565: 10.00 น.: ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย และ ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 5” Chula World Sleep Day 2022: Quality Sleep, Sound Mind, Happy Wolrd ภายใต้แนวคิด นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง จัดขึ้นเนื่องในวันนอนหลับโลก (18 มีนาคม) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านการนอนหลับ และความสำคัญของการนอนหลับที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน โดยมี รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 5 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ …

  1. การแสดงนิทรรศการภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ความรู้เรื่องการนอนหลับ ความผิดปกติของการนอนหลับในรูปแบบต่างๆ และการจัดการปัญหาการนอนหลับอย่างถูกวิธี ในวันที่ 7-11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  1. การเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

– Covid Somnia สัญญาณอันตรายโรคนอนไม่หลับในสถานการณ์ Covid-19

– นอนกรนเสี่ยงโรคร้าย … ดีกว่าไหม? ถ้ารู้เท่าทัน

– ไขข้อข้องใจปัญหาการนอน ในช่วงถามมา หมอตอบให้

ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ลงทะเบียนฟรี จำกัด 100 ที่นั่ง) สอบถามการลงทะเบียนได้ที่ โทร. 061 862 4269 และ ไลน์ไอดี @cuwolrdsleepday (มี @) หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X