+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2559

ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2559

อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 : 13.00 น. : โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line 72 / 2016 : 11 : 29 / 35 )

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณบดี) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปร่วมการแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 และแสดงความยินดีแก่นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ …

• นายธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มีความสนใจในการดูแลรักษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรคผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะการช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดปัญหาภาวะสมองเสื่อมตามมา (Post stroke dementia) โดยอาศัยการใช้แบบสอบถามทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive assessment tools)

• นายบุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มีความสนใจในการนำการศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาธิกำเนิดและพยากรณ์การเกิดโรคครรภ์เป็นพิษ

• นายวิณห์ กุลวิชิต นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มีความสนใจศึกษาวิจัยในหัวข้อการทำนายการฟื้นตัวของไตในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน จากการตรวจบ่งชี้ทางชีวภาพใน Exosome ในปัสสาวะ

ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ศ.นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นผู้กล่าวชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

X