+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

14 มิ.ย. 2021

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นสพ.โมนา วจนะถาวรชัย (โมนา)

นสพ.โมนา วจนะถาวรชัย (โมนา) ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

การศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา

มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลงาน

– ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564

– หัวหน้าหอพักหญิง สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564

– นักแสดงรอบกองไฟ งานอินเดียน ประจำปี พ.ศ. 2561

– ผู้อ่านบทร้อยกรอง งานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

– พิธีกร การแสดงรอบกองไฟ งานอินเดียน ประจำปี พ.ศ. 2562

– ผู้เข้ารอบ Semi-final งานประกวดร้องเพลงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27

– ผู้อ่านทำนองเสนาะ งานปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

“ในฐานะประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 นี้ เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์และส่งต่อแนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการให้ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนี้ โดยในทุกๆ ปีทางโครงการได้นำเงินบริจาคไปมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุอาพาธ และมูลนิธิอานันทมหิดล การให้ของทุกๆ ท่านจึงได้มีการส่งต่อไปถึงผู้รับ ถือเป็นโครงการที่เราประทับใจมานาน และอยากให้จุดประสงค์เหล่านี้คงอยู่ต่อไป และยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ทางโครงการจะนำเงินบริจาคไปสมทบโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติอันดับหนึ่งของทั้งโลกในขณะนี้ การช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการไม่ได้แค่ช่วยระดมทุนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงวัคซีนเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในวัคซีนของคนไทย ยิ่งทำให้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนของนิสิตแพทย์ จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยมาช่วยเหลือกันและ สู้วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ”

#น้ำใจสร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม #ANANDAY2021 #COVID19

02 (Poster) โมนา

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X