+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

20 ก.ค. 2022

ทูตน้ำใจ x ANAN DAY 2022 พรีเซนเตอร์โครงการเข็มวันอานันทมหิดล 2565 (นสพ.ภาคภพ เลขวัต)

นสพ.ภาคภพ เลขวัต (นโม) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

การศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนจอย

มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ผลงาน

– ประธานชั้นปี โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564

– นักกีฬาฟันดาบ กระบี่ (เหรียญทอง) กิจกรรม Chulalympics ปีการศึกษา 2564

– ฝ่าย Top Academics รอบ 1 กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ปีการศึกษา 2564

– นักร้อง/กีตาร์ กิจกรรม Freshy Night ปีการศึกษา 2564

– พี่ประจำบ้านและพี่ไลน์ รอบ 1 กิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ ปีการศึกษา 2564

ความรู้สึกที่ได้รับเลือกเป็นทูตน้ำใจ

รู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้คนที่อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่มากเพียงพอเพื่อที่จะเข้าถึงระบบสาธารณสุข การที่ผมได้รับเลือกถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวผมเองได้เป็นกระบอกเสียง ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มากที่สุด จึงจะทำหน้าที่ในฐานะทูตน้ำใจให้ดีที่สุดครับ

Artboard 8-100

 

08 Artboard 1 copy 6@4x-100

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X