+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 มี.ค. 2023

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ลิตา ตันติประภาส ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation

X