+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 มี.ค. 2021

นสพ.แนวหน้า ก้าวสู่ปีที่ 42

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564: 11.30 น.: อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้า เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

น.ส.สุชาวดี พันคง หัวหน้าศูนย์ผู้มีอุปการคุณ พร้อมด้วย น.ส.ธนัสมณ พลศร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์แนวหน้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 โดยมี น.ส.ลฎาภา ทิวะสิงห์ หัวหน้าข่าวสตรี หนังสือพิมพ์แนวหน้า ให้การต้อนรับ

IMG_5002

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X