+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 มี.ค. 2018

รศ.นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ


ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ภาควิชา : ศัลยศาสตร์

สถานที่ติดต่อ : อาคารมหาจักรีสิรินธร

เบอร์โทร : 0-2256-4117

อีเมล : info@chulasurgery.com

เว็บไซต์ : https://www.chulasurgery.com/

X