+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ต.ค. 2019

นิสิตแพทย์จุฬาฯ รับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562: 10.00 น.: ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานกรรมการมูลนิธิจงกลนีนิธิ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 11 ทุน ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบของที่ระลึก ให้แก่ทางมูลนิธิจงกลนีนิธิ พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่นิสิตผู้ได้รับทุน

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X