+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 ก.ค. 2020

น้ำใจ … สร้างกุศล ‘คุณปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ’ เข็มวันอานันทมหิดล 2563

#น้ำใจสร้างกุศล

‘คุณปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2563

รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาค … https://www.facebook.com/197570160285829/posts/3135146489861500/?d=n

#ANANDAY2020 #COVID19 #SaveYourselfSaveOthers #รักษ์ตนรักษ์คนรอบข้าง #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล

ปาลมมี่
X