+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

31 ธ.ค. 2021

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน! งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!
งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกเป็น “พนักงานคณะแพทยศาสตร์” จำนวน 1 อัตรา

** กำหนดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มกราคม 2565 **
ผู้สนใจสามารถส่ง resume, transcripts และ ผลสอบภาษาอังกฤษ ได้ที่ job58.aamdcu@gmail.com (Contact: 02-256-4454 ต่อ 121)

สมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการศึกษา P7

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X