+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 พ.ย. 2021

ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ)

X