+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

31 ต.ค. 2021

ผู้บริหารคณะแพทย์ จุฬาฯ เข้าพบ นายกสภามหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564: 11.00 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้แทนทีมบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าพบ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่ รวมถึงขอแนวทางเรื่องการบริหารงานองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับหลักการบริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X