+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 พ.ย. 2021

ผู้บริหารคณะแพทย์ จุฬาฯ เข้าพบ เลขาธิการสภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564: 10.00 น.: ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้แทนทีมบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารชุดใหม่ รวมถึงปรึกษาหารือแนวทางเรื่องการบริหารงานองค์กรเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X