+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

15 พ.ค. 2019

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562: 07.00 น.: อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แด่ญาติอาจารย์ใหญ่และสวดพระอภิธรรม ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์ใหญ่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 284 ท่าน ซึ่ง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย โดยมี คณาจารย์ แพทย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ญาติอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมพิธี

ซึ่งระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 จะนำร่างอาจารย์ใหญ่ แยกฌาปนกิจตามวัดต่างๆ จำนวน 24 วัด ได้แก่ วัดคลองเตยใน วัดดวงแข วัดด่านสำโรง วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเทพลีลา วัดเทวสุนทร วัดบวรมงคลราชวรวิหาร วัดบางนานอก วัดบางบัว วัดบำเพ็ญเหนือ วัดบึงทองหลาง วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดอภัยทายาราม วัดดิสหงษาราม วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร วัดราษฎร์บำรุง วัดลาดกระบัง วัดลาดปลาเค้า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดศรีเอี่ยม วัดสีกัน วัดสุทธิวราราม วัดโสมนัสวรวิหาร และวัดอภัยทายาราม หลังจากนั้นจะทำพิธีลอยอังคาร วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ผู้ที่มีความประสงค์จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถดูรายละเอียดและ     ดาวน์โหลดใบอุทิศร่างกายฯ ได้ที่ https://www.chulalongkornhospital.go.th/anatomy/insert_donate_1.php  หรือโทร. 02 256 4628 หรือ 02 256 4281 (วัน เวลาราชการ)

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X