+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 พ.ค. 2022

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565: อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 239 ท่าน ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะนำร่างผู้อุทิศร่างกายฯ แยกไปฌาปนกิจตามวัดต่างๆ จำนวน 25 วัด และจะทำพิธีลอยอังคาร ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดการบริจาคร่างกาย https://bit.ly/3JR3BdL

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X