+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

25 พ.ย. 2020

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 14.00 น.: ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก นายณรัฐ – นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 64) เพื่อสมทบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนิสิตแพทย์จุฬาฯ

2มอบทุน 2563

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X