+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 มิ.ย. 2021

มอบเครื่องดื่ม The Unicorn เพื่อส่งกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564: 13.30 น.: Pacamara Coffee หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องดื่ม The Unicorn จำนวน 200 กระป๋อง จาก นายชาตรี ตรีเลิศกุล กรรมการ บริษัทพีเบอร์รี่ ไทย จำกัด และ นายธงธรรม เวชยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ เพื่อส่งกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

IMG_0122

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X