+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 มี.ค. 2022

โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ’64 มอบเงินให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565: 12.00 น.: ตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายณัฐนันท์ ทิรานนท์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 และ น.ส.โมนา วจนะถาวรชัย ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมมอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นรายได้จากโครงการรณรงค์ขอรับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 และจากการจำหน่ายเสื้อยืด น้ำใจ … สร้างกุศล มอบให้เพื่อสบทนทุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย

IMG_5292

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X