+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 พ.ค. 2024

รร.สามเสนวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567: 09.00 น.: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ …

– หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ โดย น.ส.วรรณลักษณ์ อุ่นมา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

– ภาควิชาปรสิตวิทยา โดยมี นพ.ธนภัทร ภัทราดูลย์ และ นพ.จตุธนัย สะมิคาวิน แพทย์ช่วยสอน ภาควิชาปรสิตวิทยา

– ศูนย์ MDCU CRAFT โดย คุณอดิศร ตันติพาณิชน์กุล และ คุณทินภัทร สว่างวัฒนศิริ 3D Engineer ศูนย์ MDCU CRAFT

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X