+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 พ.ย. 2019

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ” จิตแพทย์ดีเด่น ” สาขาการวิจัย ประจำปี 2562

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล ” จิตแพทย์ดีเด่น ” สาขาการวิจัย ประจำปี 2562 จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

อ.โบว์ จิตแพทย์ดีเด่น 2562

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X