+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 ต.ค. 2019

ร่วมพิธีถวายสังฆทานและสดับปกรณ์เพื่อถวายเป้นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนิสิตแพทย์
ร่วมพิธีถวายสังฆทานและสดับปกรณ์เพื่อถวายเป้นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร ชั้น 18
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

KingRama9_Merit_2019_A3

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X