+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

9 พ.ค. 2022

สโมสรนิสิตแพทย์จุฬาฯ จัดพิธีถวายสิ่งของบริจาคให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565: 09.00 น.: ลานอเนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนถวายสิ่งของบริจาคและปัจจัยแด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทประทานพร หรือ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ซึ่งโครงการนี้จัดโดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของอุปโภคบริโภค จากบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รักษาและฟักฟื้น พร้อมทั้งเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X