+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 พ.ย. 2021

วันสร้างสุข มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564: 10.00 น.: ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้านักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ ผศ.ดร.เอกขัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รับมอบเงินจำนวน 101,044.91 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่สิบสี่บาท เก้าสิบเอ็ดสตางค์) จาก นายเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ นายธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวบันเทิง ช่องวัน 31 ในโครงการ “วันสร้างสุข” มอบให้เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_4183

 

X