+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 เม.ย. 2019

สงกรานต์ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562: 09.00 น.: ลานเอนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่ง ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ภายในงานมีการสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ โดยมี เจ้าหน้าที่จากภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X