+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 มี.ค. 2023

จัดเสวนาประจำปี ในหัวข้อ “สบายสมอง Strong & Healthy”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ (TRC-EID HS) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดเสวนาประจำปี ในหัวข้อ “สบายสมอง Strong & Healthy” ร่วมกับงานสัมมนาของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ

เสวนาประจำปี ในหัวข้อ “สบายสมอง Strong & Healthy”

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X