+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 ม.ค. 2023

สพจ. ทำความดีนำทีมมอบของบริจาค ให้แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566: 14.00 น.: ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นสพ.รหัส หลงสมบูรณ์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตแพทย์ ไปมอบของบริจาค ได้แก่ อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี จากการเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566 ภายใต้โครงการ ๕ สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X