+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

25 พ.ย. 2021

สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564: โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม และ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัย สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและเทคนิค ไปมอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมี นพ.จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังไปมอบให้แก่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 5 เครื่อง โดยมี พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีปัญหาระบบหายใจที่มีจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษา และลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) เกิดจากความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตเครื่องจากงบประมาณการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มาที่สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการส่งมอบ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ 186 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 500 เครื่อง

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X