+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 ก.ย. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : 10.00 น.: ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 24 โซนบี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก นายสมสกุล แสงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์  บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_1528

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X