+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

28 ม.ค. 2021

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564: 14.00 น.: ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าฯ ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X