+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 ธ.ค. 2020

สวัสดีปีใหม่ 2564 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 13.15 น.: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณบดี) มอบของที่ระลึกให้แก่ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วม

IMG_0208

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X