+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

21 ส.ค. 2019

อัสสัมชัญอุบล ศึกษาดูงาน คณะแพทย์ จุฬาฯ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562: 09.30 น.: ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายณัฐวงศ์ สุขสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ ธรรมธนารักษ์ และ นายธงทอง ธงทอง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ และคณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนเข้มข้น แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sciene Special Program หรือห้องเรียน SSP) จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน 44 คน เนื่องในโอกาสเข้าฟังการแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X