+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

28 พ.ค. 2021

“เข็มวันอานันทมหิดล 2564” น้ำใจ…สร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐนันท์ ทิรานนท์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
น.ส.โมนา วจนะถาวรชัย
ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564
ร่วมงานเปิดตัว เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 น้ำใจ…สร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม

โครงการรณรงค์ขอรับบริจาค เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 เข็มที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” พร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านสั่งจองเสื้อยืดที่ระลึก เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนต่างๆ ของโครงการฯ โดยงานเปิดตัวจัดขึ้นที่ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตลอดระยะเวลา 74 ปี แห่งการก่อตั้ง ที่ผ่านมาแพทย์จุฬาฯ ทุกรุ่น ต่างสืบสานพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยคุณธรรมเสมอมา ตามปรัชญาที่ว่า วิชาการก้าวหน้า แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล คุณธรรมคือหัวใจ คู่กาชาดไทย
สู่สากล ดังนั้น ไม่ว่าแพทย์จุฬาฯ จะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ที่แห่งใดก็ตาม ต่างมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหน้าที่ โดยมุ่งหมายเอาความสุขของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

ทางด้าน ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการฯ ว่า เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 โดย รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ริเริ่มจัดทำขึ้นในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างหลากหลาย จนกระทั่งเป็น เข็มวันอานันทมหิดลดั่งในปัจจุบัน การดำเนินงานทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแล

นายณัฐนันท์ ทิรานนท์ กล่าวต่ออีกว่า เข็มวันอานันทมหิดล ที่จัดทำขึ้นมานี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมทั้ง มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) อีกด้วย

 น.ส.โมนา วจนะถาวรชัย ได้กล่าวถึงรูปแบบของเข็มวันอานันทมหิดลปีนี้ว่า รูปแบบเป็นโลหะทองเหลืองสีเงินด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับนั่งเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ที่ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร อปร. ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีตราพระเกี้ยวสีเงิน เป็นสัญลักษณ์แทนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์ ฐานของเข็มกลัดเป็นรูปพวงมาลา เป็นการแสดงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ นอกจากนี้ พวงมาลายังประดับด้วยดอกกุหลาบสีเขียว ซึ่งตรงกับสีของวันอานันทมหิดลในปี พ.ศ. 2564 ที่ตรงกับวันพุธ ด้านหน้าของพวงมาลามีตัวอักษร คำว่า “วันอานันทมหิดล ๒๕๖๔” ด้านหลังมีตัวอักษรคำว่า “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งในปีนี้ได้จัดเข็มวันอานันทมหิดล จำนวน 25,000 เข็ม

ในโอกาสนี้ พวกเราชาวแพทย์จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พร้อมโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 เป็นที่ระลึก โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมใจบริจาค และขอรับเข็มวันอานันทมหิดล ได้ดังนี้…

  1. บริจาคเงิน (เข็มละ 100 บาท) ผ่านเลขที่บัญชี 045-508231-4 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
    วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย จากนั้น ลงทะเบียนเพื่อขอรับเข็มฯ และติดตามสถานะการบริจาค ได้ทางเว็ปไซต์ https://anandaydonation.docchula.com โดยทางโครงการฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน และสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
    โดยมีค่าจัดส่งเข็มวันอานัทมหิดล รวมใบเสร็จ จำนวน 40 บาท (ไม่จำกัดจำนวนเข็ม)
  2. จุดรับบริจาค ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร ภปร, อาคาร วชิรญาณวงศ์, ศาลาทินทัต, อาคาร อปร และ อาคารอานันทมหิดล
  3. ต่างจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการโครงการฯ ยังได้เปิดการสั่งจองเสื้อยืดที่ระลึก โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปสมทบทุนต่างๆ ของโครงการอีกด้วย โดยได้จัดทำเสื้อยืด 2 สี คือสีขาว และสีเขียว มีขนาดไซส์เสื้อตั้งแต่ S – 3XL จำหน่ายในราคาตัวละ 250 บาท โดยทางโครงการฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน โดยมีค่าจัดส่งเสื้อยืด จำนวน 40 บาท (ไม่จำกัดจำนวน) ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเสื้อยืดได้ทางเว็ปไซต์ https://anandaydonation.docchula.com

สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ได้ที่ Facebook Fan page ANAN DAY หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 02 256 4183 เวลา 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X