+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 พ.ค. 2021

เปิดตัว … เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564: 13.30 น.: ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด และ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ จากคณะกรรมการบริหารบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดย นายพิศณุ โชควัฒนา นายสมบัติ ภาณุพัฒนา และนายคเณศร์ อรรถไพศาล นำทีมเครือข่ายบริการ ระบบบริหารการขาย สต็อคสินค้า มาสนับสนุนและผลักดันสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นช่องทางของประชาชนในการเข้าถึงชิ้นงานนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นผลผลิตจากนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เกิดจากการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดจนนำไปสู่การใช้งานได้จริง นับเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่เหล่านักวิจัยอย่างดียิ่ง

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ ได้ง่าย ผ่านการให้บริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติอันดับ 1 ของประเทศไทย

ในระยะแรก ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะวางจำหน่ายในเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1) หน้ากากผ้านาโน 3 ชั้น 2) หน้ากากประคบเย็นแคร์มาส์ก (Care Mask) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ได้รับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 3) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไฮโดรซิทลา (HydroZitla) ป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 4) น้ำยาฆ่าเชื้อสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ และ 5) หน้ากากอนามัยชนิด N95 มิสเตอร์สมาร์ท (Mr.Smart)

ยเครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัตินี้จะถูกจัดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แก่ บริเวณชั้น M อาคาร ภปร บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล และบริเวณหน้าอาคารแพทยพัฒน์ นอกจากนี้ เครื่องจำหน่ายสินค้านวัตกรรมอัตโนมัติ จะถูกจัดตั้งไว้ที่ Siam Innovation District (SID) อาคารสยามสแควร์วัน ทั้งนี้ รายได้จากการขายสินค้านวัตกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่าย บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะสมทบทุนเข้ามูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X