+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 มี.ค. 2022

!!! ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

!!! ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยอย่างกว้างขวาง ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยมีความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ จุฬา ศิริราช และขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครนิสิติที่มีความหลากหลายในแต่ละสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

🖋กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

*ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://bit.ly/HealthDevelopment

🖥️ นิสิตต่างชาติสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่: http://grad.md.chula.ac.th/activerecruitment/

🔎รายละเอียดการรับสมัคร : http://grad.md.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

📩 Email: thaicertc@hotmail.com, healthdev@chula.ac.th

MSc in Health Development

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X