+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 มี.ค. 2022

แพทย์จุฬาฯ นานาชาติ เยือน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565: 10.00 น.: ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา และคณะทำงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมทั้งร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก สำหรับนิสิตแพทย์ของหลักสูตร โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X