+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 ต.ค. 2022

โครงการแรกพบบุคลากรใหม่ เดือนสิงหาคม และ ตุลาคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565: 13.30 น.: ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแรกพบบุคลากรใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ และพนักงานคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 18 คน

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X