+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

6 ม.ค. 2019

แรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ มกราคม 2562 วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.พิเศษ นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการ “แรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่” เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติบรรจุให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น สายวิชาการ 5 คน และสายปฏิบัติการ 9 คน ประจำเดือน มกราคม 2562

แรกพบอาจารย์ มค 2562

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X