+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 ก.ค. 2022

แสดงความยินดี Nation Group ก้าวเข้าสู่ปีที่ 52

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565: 12.00 น.: บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เขตบางนา กรุงเทพฯ

น.ส.สุชาวดี พันคง หัวหน้าศูนย์ผู้มีอุปการคุณ พร้อมด้วย น.ส.วัสยนรรณ วิริยะกิรติการ และ น.ส.ธนัสมณ พลศร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ Nation Group ก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 โดยมี นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

IMG_8542

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X