+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 มี.ค. 2022

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เดือนมีนาคม 2565

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565: 14.00 น.: ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแรกพบบุคลากรใหม่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติบรรจุเข้าทำงาน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (แพทย์ 2 สังกัด) จำนวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จำนวน 6 คน

IMG_3089

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X