+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 มี.ค. 2021

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เดือนมีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564: 14.00 น.: ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.พิเศษ นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางสุชีรา ปัญญาสันติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์ จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติบรรจุให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X