+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ม.ค. 2023

❌ ปิดลงทะเบียนฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) กับหุ่นจำลอง

♥️ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในรอบ 14.00-14.20 น. กรุณาตรวจสอบรายชื่อและเวลาอีกครั้งที่ shorturl.at/bdHR1

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนทะเบียนในรอบนี้เป็นจำนวนมาก ผู้จัดจำเป็นต้องแบ่งผู้ลงทะเบียนไปร่วมฝึกในช่วงเวลาอื่น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ

ปิดรับลงทะเบียนฝึก CPR (แถลงข่าวแว่น Hololens)

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X