+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

31 ม.ค. 2020

103 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563: 07.45 น.: ด้านหน้าอาคารเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบกระเช้าดอกไม้ และแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาส ครอบรอบ 103 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬา

 

01-30 สถาปนาคณะวิทย์

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X