+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 ม.ค. 2023

Chula The Impact ครั้งที่ 14 “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 14 “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด”

🗓 19 มกราคม 2566 ⏰10:00-12:00 น. 📍 ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Chulalongkorn University  หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5

Poster

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X